Download Windows Server Full .ISO | Tất Cả Các Phiên Bản Mới Nhất

Tổng hợp tất cả các link Download hệ điều hành Windows Server – hệ điều hành dành cho máy chủ tất cả các phiên bản từ trước đến nay để các bạn có thể setup cho máy chủ hoặc cài đặt trên phần mềm máy ảo VMware tiện lợi cho quá trình học tập.

Các phiên bản được đề cập đến trong bài viết này là Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019.

Microsoft Windows Server
Microsoft Windows Server
Download 
Tên phiên bản: Windows Server 2003 Service Pack 2 (32-bit x86) - ISO-9660 CD Image File
Tên File: w2k3sp2_3959_usa_x86fre_spcd.iso & w2k3sp2_3959_usa_x64fre_spcd.iso
Dung lượng: 523.2 MB & 475.0 MB
Phiên bản: 32bit - 64bit
Ngôn ngữ: English
Giấy phép: Dùng thử
Tên phiên bản: Windows Server 2008 R2 Evaluation (180 days)
Tên File: 7601.17514.101119-1850_x64fre_server_eval_en-us-GRMSXEVAL_EN_DVD.iso
Dung lượng: 2.9 GB
Phiên bản: 64bit
Ngôn ngữ: English
Giấy phép: Dùng thử
Tên phiên bản: Windows Server 2012 R2
Tên File: 9600.17050.WINBLUE_REFRESH.140317-1640_X64FRE_SERVER_EVAL_EN-US-IR3_SSS_X64FREE_EN-US_DV9.iso
Dung lượng: 4.22 GB
Phiên bản: 64bit
Ngôn ngữ: English
Giấy phép: Dùng thử
Tên phiên bản: Windows Server 2016 Datacenter
Tên File: Windows_Server_2016_Datacenter_EVAL_en-us_14393_refresh.ISO
Dung lượng: 6.5 GB
Phiên bản: 64bit
Ngôn ngữ: English
Giấy phép: Dùng thử 180 ngày
Tên phiên bản: Windows Server 2019 ISO
Tên File: 17763.1.180914-1434.rs5_release_SERVERHYPERCORE_OEM_X64FRE_EN-US.ISO VS 17763.253.190108-0006.rs5_release_svc_refresh_SERVER_EVAL_x64FRE_en-us.iso
Dung lượng: 2.21 GB VS 4.63 GB
Phiên bản: 64bit
Ngôn ngữ: English
Giấy phép: Dùng thử 180 ngày

Các bạn lưu ý là sau khi cài đặt thì sẽ ở chế độ dùng thử, tuy nhiên nếu muốn dùng lâu dài thì có thể mua key bản quyền hoặc dùng phần mềm KMSpico để kích hoạt nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *