Download SQL Server Tất Cả Các Phiên Bản Từ 2008 Đến Nay

SQL Server là phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu được phát triển bởi Microsoft, chạy trên hệ điều hành Windows. Phiên bản đầu tiên đường phát hành là SQL Server 1.0 vào ngày 24 tháng 4 năm 1989, về sau khi sự phát triển của nền tảng công nghệ Web ASP.NET thì ngày càng có nhiều nơi sử dụng hệ quản trị SQL. Được viết bằng 2 ngôn ngữ C và C++, SQL Server có thể hỗ trợ tốt các máy tính chạy hệ điều hành Windows, Windows Server, Linux. Với bài viết này, Lư Khúc Thành sẽ tổng hợp lại hết tất cả các phiên bản từ năm 2008 cho đến thời điểm hiện tại để cho các bạn không chỉ là sinh viên mà còn các giảng viên, lập trình viên có thể Download dễ dàng phục vụ cho công việc và học tập tốt nhất.

Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server
Download 
Microsoft® SQL Server® 2008 R2 SP2 - Express Edition
x64: SQLEXPRWT_x64_ENU.exe
x32: SQLEXPRWT_x86_ENU.exe
Microsoft® SQL Server® 2012 Service Pack 2 (SP2) Express
x64: SQLEXPRADV_x64_ENU.exe
x32: SQLEXPRADV_x32_ENU.exe
Microsoft® SQL Server® 2014 Express
x64: ExpressAdv 64BIT\SQLEXPRADV_x64_ENU.exe
x32: ExpressAdv 32BIT\SQLEXPRADV_x86_ENU.exe
Microsoft SQL Server Express 2016
x64: SQLEXPRADV_x64_ENU.exe
Microsoft SQL Server 2019 CTP2 ISO English
x64: SQLServerVnextCTP2-x64-ENU.iso

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *