Download Microsoft Visio Tất Cả Các Phiên Bản Mới nhất

Microsoft Visio là phần mềm chuyên dụng đồ họa để vẻ các biểu đồ, sơ đồ dưới dạng vector, ra mắt từ năm 1992 bởi Shapcare Corporation và sau này được Microsoft mua lại vào năm 2000. Trải qua chặn đường dài phát triển, đến nay Visio chứng tỏ được tầm quan trọng của mình trong học đường cũng như cấp thiết trong các hoạt động của những công ty và tập đoàn lớn. Điểm mới của Visio trong những năm gần đây là tích hợp biểu đồ dạng tri thức và có thể tích hợp được cơ sở dữ liệu. Ứng dụng này có dung lượng không nhỏ nên nó đã không được tích hợp sẵn bên trong bộ phần mềm tin học văn phòng Microsoft Office, điều đó cũng tương tự như Microsoft Project. Ở trong bài viết này thì Lư Khúc Thành đã cập nhất danh sách tất cả các phiên bản Visio từ trước đến nay để cho các bạn dễ dàng download về sử dụng.

Microsoft Visio
Microsoft Visio
Download 
Tên phiên bản: Microsoft Visio Premium 2010
Tên File: microsoft-visio-premium-2010-10.exe
Dung lượng: 292.93MB
Phiên bản: 32bit - 64bit
Giấy phép: Dùng thử
Tên phiên bản: Microsoft Visio Professional 2013
Tên File: FILE .ISO
Dung lượng: Tùy bản
Phiên bản: 32bit - 64bit
Giấy phép: Dùng thử
Tên phiên bản: Microsoft Visio 2016 Professional
Tên File: VisioProRetail.img
Dung lượng: 4.13GB
Phiên bản: 32bit - 64bit
Giấy phép: Dùng thử
Tên phiên bản: Microsoft Visio 2016 Professional
Tên File: VisioProRetail.img
Dung lượng: 3.33GB
Phiên bản: 32bit - 64bit
Giấy phép: Dùng thử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *